Beech Mountain Museum Opens

Beech Mountain Museum Opens